Våre tjenester

Bedriftsrådgivning

Vi har betydelig erfaring innenfor forskjellige bransjer som entreprenør, skipsverft, fiskeri- og trålvirksomhet, restaurantdrift, detaljhandel, eiendomsetablering og drift IT- og reklamebransje. Og vi kan hjelpe dere med strategisk ledelse/strategiprosesser, økonomisk rådgivning, omstilling, management for hire, kristehåndtering, rekrutteringsbistand, styrerepresentasjon og skatt og regnskap.

Regnskapstjenester

Selskapet vårt er et autorisert regnskapsførerselskap og fører regnskap for forskjellige typer bransjer/organisasjoner. Vi kan love deg rask og personlig oppfølging, og vi har veldig gode rapporteringsrutiner.

Forvaltning av eiendom

Vi har lang erfaring fra eiendoms- og entreprenøtbransjen(bygg og anlegg). Selskapets primære aktivitetsområder er i dag innen eiendomsforvaltning. Vi kan hjelpe til med kontraktstegning, drift, regnskap, fordeling felleskost. Vi kan også bistå i Kjøp/Salg/Utleie prosesser innenfor næringseiendom. 

Nytetablering

Det er viktig å komme godt ut fra start for å lykkes. Vi kan bistå i store deler av prosessen rundt å etablere nye selskaper. Vi har god oversikt og erfaring med juridiske og økonomiske aspekter rundt dette. Vi kan også bistå som regnskapsbyrå, for å hjelpe til at det tidlig legges gode rutiner for økonomi og regnskap i selskapet.